Pchnięcie kulą

Jedną z najbardziej charakterystycznych subdyscyplin sportowych zaliczanych do aktywności fizycznej zwanej lekkoatletyką okazuje się wspomniane w tytule niniejszego poradnika pchnięcie kulą. Jest to sport może dużo mniej rozpowszechniony wśród zawodowych sportowców i raczej mało kiedy wybierany jako forma rekreacyjnej aktywności fizycznej przez zupełnych amatorów, ale często rywalizację w tejże dyscyplinie można dostrzec na rozmaitych prestiżowych konkursach sportowych, na przykład dajmy na to na letniej olimpiadzie, która w całości poświęcona jest wszelkiego rodzaju dyscyplinom sportowym lekkoatletycznym.mężczyzna trzymający przy uchu kulę
Pchnięcie kulą innymi słowy to nic innego jak rzut kulą i obie te nazwy oficjalnie figurują. Jest to kategoria lekkoatletyczna stanowiąca zupełnie odrębną konkurencję, która polega zwłaszcza na rzuceniu kulą, a przede wszystkim na pchnięciu nią, wręcz jej wypchnięciu, jednorącz z koła, które ma średnicę dokładnie 2,135 m. W tej dyscyplinie biorą udział zarówno przedstawicielki płci żeńskiej, jak i reprezentanci płci męskiej. Ogólnie zasady są odgórnie ustalone i zawsze płeć damska musi rzucać kulą, jakiej masa wynosi dokładnie cztery kilogramy. W kategorii juniorek z kolei, mowa o rzucaniu kulą, która waży trzy kilogramy. Mężczyźni natomiast mają pchnąć kulą o wadze równo siedem i dwadzieścia sześć dziesiątych kilograma. Młodzicy, a więc kategoria męskich juniorów powinna rzucać kulą ważącą dokładnie pięć kilogramów. Jako kategorię juniorów określa się grupy zawodników uprawiających charakteryzowaną dyscyplinę sportową w przedziale wiekowym szesnaście – siedemnaście lat. Jeżeli natomiast mowa o juniorach starszych, którzy rzucają w przypadku męskich reprezentantów tej dyscypliny kulą ważącą sześć kilogramów, to są to zawodnicy między osiemnastym a dziewiętnastym rokiem życia.
Autor: