1. Wybór odpowiedniego boiska Sprawdź warunki boiska: trawa powinna być równa i w dobrej kondycji, brak wystających kamieni czy korzeni. Przed rozpoczęciem treningu należy dokładnie sprawdzić warunki boiska. Upewnij się, że trawa jest równa i w dobrej kondycji, bez wystających kamieni czy korzeni, które mogą zagrażać bezpieczeństwu dzieci. Upewnij...